Wednesday, May 18, 2011

CONSULTANCY

                                              
                              GREEN TEAM ENTERPRISE (SA0140040-H)


 • Menyediakan segala perancangan pembukaan cawangan baru.
 • Mencari tapak lokasi premis yang strategik.
 • Menyediakan proposal mengenai cawangan.
 • Melantik kontraktor bagi urusan pengubahsuaian.
 • Membuat penyata kira-kira kewangan syarikat.
 • Menyediakan menu dan SOP sediada.


                            THE CAN'TEEN ROOM JLN YAP KWAN SENG • Menyediakan menu baru bagi promosi bulanan.
 • Meneliti akaun dan analisis untung rugi syarikat.
 • Melatih pekerja disemua bahagian.
 • Memastikan pekerja mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.
 • Menjadi penasihat kepada PENGARAH dalam menentukan halatuju pasaran syarikat

No comments:

Post a Comment